Youth Initiative får pris för arbete mot diskriminering

Civil Rights Defenders partner Youth Initiative for Human Rights var en av mottagarna av det årliga priset för kampen mot diskriminering som delas ut av koalitionen mot diskriminering i Serbien. Samtidigt presenterade koalitionen mot diskriminering sin sjunde årliga rapport: Diskriminering i Serbien 2012.

Enligt rapporten ökar antalet fall av diskriminering och diskriminerande behandling av nationella minoriteter och personer med funktionshinder. Vräkningarna av romska familjer i Block 72 och Belville (i Belgrad) är två exempel. I vissa fall erbjöds inget alternativt boende till familjerna. Romer diskrimineras i utbildningen, men också när de hävdar sin rätt till personliga identitetshandlingar. Hatpropagandan finns ständigt närvarande och ett av de mest allvarliga fallen involverade borgmästaren i Belgrad Dragan Djilas. Personer med funktionshinder möter fortfarande arkitektoniska hinder och nekas ibland tillträde till offentliga platser.

Homosexuella, bisexuella och transpersoner hotas av nynazistiska grupper. Företrädare för den serbisk-ortodoxa kyrkan och politiker fäller negativa och nedsättande kommentarer och det finns en tydlig brist på politisk vilja att garantera deras rättigheter. Inrikesministeriets beslut att förbjuda Prideparaden för tredje gången 2012 är en tydlig kränkning av rätten till mötes-och föreningsfrihet, vilken garanteras i artikel 11 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Sammantaget skapar detta en atmosfär av rädsla och ger högerextrema element större utrymme i det offentliga rummet. HBT gruppens förtroende för statens institutioner minskar.

– Myndigheterna är inte effektiva i sitt arbete mot diskriminering. De fall som presenteras i rapporten påminner oss om att det finns mycket kvar att göra. Årliga utmärkelser som denna bör tjäna som incitament för andra i deras dagliga kamp mot diskriminering, säger Goran Miletic, programansvarig för Västra Balkan.

Koalitionen mot diskriminering består av Civil Rights Defenders, Centre for Advanced Legal Studies (grundare), Labris – Organisation för lesbiska mänskliga rättigheter, Network of Committees for Human Rights in Serbia, the Association of Students with Disabilities, Gayten LGBT, Praxis och Regional Centre for Minorities.

Taggar