En viktig seger för mötesfriheten

Civil Rights Defenders välkomnar domen från den serbiska författningsdomstolen som slår fast att förbudet mot Prideparaden 2011 innebar en kränkning av den grundlagsskyddade rätten till mötesfrihet. Domstolen beslutade också att föreningen bakom Belgrad Pride ska tilldelas € 500 för immateriella skador.

– Det är viktigt att högsta domstolen i Serbien bekräftar att förbudet var olagligt. Vi kan inte vara säkra på att detta beslut kommer att ha inflytande över regeringens inställning, men från och med nu vet de att ett nytt förbud strider mot grundlagen, säger Goran Miletic, programansvarig för Västra Balkan på Civil Rights Defenders.

Det här är den andra domen från författningsdomstolen som rör förbud mot Prideparader. I december 2011 meddelade författningsdomstolen att förbudet mot paraden 2009 stred mot grundlagen och i domen konstaterade man att inrikesministeriets beslut att kräva att arrangörerna skulle omdirigera paraden stred mot artikel 54 i den serbiska konstitutionen. Ett liknande konstitutionellt klagomål har lämnats in efter förbudet mot Pride 2012 men fallet är ännu inte avslutat.

Belgrad Pride 2013 är en möjlighet för myndigheterna att visa att man lever upp till dessa konstitutionella domar och att man kan garantera fullständig mötesfrihet så som den garanteras i konstitutionen och i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och andra internationella konventioner som Serbien har ratificerat.

Civil Rights Defenders har ett nära samarbete med Belgrad Pride och bedriver lobby-och påverkansarbete, bistår med att bjuda in internationella och regionala aktörer och ger organisationen moraliskt och ekonomiskt stöd.

Taggar