Serbien döms till skadestånd för tortyr

En domstol i Belgrad har nyligen dömt den serbiska staten att betala 360.000 serbiska dinarer till Sead Rovčanin, en bosnisk man från byn Gračanica. Domstolen fann staten ansvarig för den tortyr som Sead Rovčanin utsattes för av inrikesministeriets medarbetare i oktober 1993.

Det är ett viktigt resultat av Civil Rights Defenders och Humanitarian Law Centres (HLC) arbete med att representera offer för grova kränkningar av mänskliga rättigheter under 1990-talet i domstolsförhandlingar. För närvarande representerar HLC 188 offer i 40 fall mot staterna Serbien, Montenegro och Kosovo, där man kräver ersättning för skada som åsamkats offren.

Humanitarian Law Centre anser att domen, om den vinner laga kraft, bara delvis kan kompensera Sead Rovčanins lidande och han har väntat 19 år på ett erkännande av de grova kränkningar han utsattes för. Tortyren innebar allvarliga och långtgående konsekvenser för hans hälsa.

Läs en mer detaljerad beskrivning av fallet här.


Sedan början av året har HLC mottagit tio domar varav fyra, däribland fallet med Sead Rovčanin, innehåller krav på att staten (Serbien, Kosovo, Montenegro) ska betala ersättning till offren.

Förutom juridisk representation samarbetar Civil Rights Defenders också med HLC för att samla in och publicera data om människorättsbrott i krigen i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, Kosovo, Serbien och Montenegro.

Taggar