Ny rapport mäter pressfrihet

Skillnaderna i yttrande- och pressfrihet mellan Bosnien-Hercegovina och europeisk standard är drastiska. Det visar en ny rapport från Civil Rights Defenders och lokala partner Press Council on Bosnia and Herzegovina och BH Journalists’ Association. Detta är första gången som en analys av mediesituationen i landet av denna omfattning görs.

På måndagen, 25 september, presenterades den nya skuggrapporten för Bosnien-Hercegovina i Sarajevo, inför en publik från olika nivåer i samhället (bland andra journalister, medieägare, representanter från internationella och lokala organisationer samt tjänstemän). Rapporten innehåller en omfattande analys av mediescenen i Bosnien-Hercegovina och presenterar de största utmaningarna inför tillämpningen av de 27 principerna rörande yttrande- och pressfrihet från Europarådets resolution 1636(2008).

Syftet med forskningen är att göra makthavare uppmärksamma på de stora utmaningarna gällande de juridiska, politiska, ekonomiska och professionella utrymmena som medierna verkar inom idag. De mest drastiska skillnaderna från europeisk standard för mediescenen i Bosnien-Hercegovina idag är: bristen på skydd för journalister, ojämlikt användande av förtalslagar, bristen på transparens av ägandeskapet, koncentration av medierna och icke-transparent ansamling av statliga medel.

Vid presentationen av rapporten diskuterade medieexperterna möjligheterna att förbättra det institutionella skyddet för journalister och tog upp exempel på bristen av transparens för ägandet av medierna samt hur medierna koncentrerats på lokal nivå. Nödvändigheten av att officiellt överlämna rapporten till politiker och tjänstemän, söka dialog om resultaten och föreslå åtgärder för att förbättra situationen sattes som högsta prioritet.

En kombination av forskningsmetoder, som inkluderar 107 personer från medier och ideella organisationer till regeringsrepresentanter, politiker och experter, ligger till grund för rapporten. Forskningen innefattar: tre fokusgrupper, individuella intervjuer och expertanalyser. Rapporten har gjorts i samarbete mellan Civil Rights Defenders och lokala partner: Press Council on Bosnia and Herzegovina och BH Journalists’ association.

Läs rapporten (på engelska).


*Trots namnet Skuggrapport (Shadow Report), är inte detta riktigt en så kallad skuggrapport (de rapporterna görs av organisationer i kontrast till regeringarnas officiella rapporter). I detta fall har Europarådet (genom Rekommendation 1848) bjudit in alla 47 medlemsländer att göra en rapport men regeringen för Bosnien och Hercegovia har inte gjort någon.

Taggar