Rättegångsspelen blir allt mer populära

Tolv hårt arbetande team från Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Montenegro, Makedonien, Serbien och Slovenien tävlade i årets uppsättning av de regionala rättegångsspelen som Civil Rights Defenders anordnat för sjätte året i rad.

Efter två dagars plädering inför en krävande panel av domare från nationella domstolar och från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna utropades team ”Vladimir Bayer” från den juridiska fakulteten på Universitetet i Zagreb som vinnare.

Genom att unga jurister får använda sig av Europakonventionen praktiskt i sin utbildning kan de bidra till att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i det egna landet. Civil Rights Defenders hoppas inte bara öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna för framtidens jurister utan även stärka samarbetet mellan rättsinstitutioner och utbildningsverksamheten.

Tävlingen har utvecklats till ett uppskattat komplement till den formella studieläroplanen, då de flesta universitet i regionen inte har kurser i mänskliga rättigheter eller utbildningar om hur Europadomstolen fungerar.

– Genom en ökad användning av den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna hoppas vi att mänskliga rättigheter kommer att respekteras i större utsträckning i regionen och att risker för att nya konflikter blossar upp kommer att minska, säger Goran Miletic, programansvarig för Västra Balkan.

Rättegångsspelen är en del i Civil Rights Defenders utbildningsarbete och blir mer och mer populärt för varje år. Antal domare som deltog i årets tävling var dessutom flest hittils. Tävlingen hölls den 20-22 april i Sarajevo.

Taggar