Ny strafflag hotar yttrandefriheten

I ett brev uppmanar vi Kosovos president att inte skriva på de föreslagna förändringarna i Kosovos strafflag. Om de införs, kan lagändringarna kraftigt begränsa yttrandefriheten i Kosovo och därigenom också det arbete som våra partner bedriver.

I Artikel 37 i strafflagen står det att redaktörer, förläggare och producenter kan hållas ansvariga och straffas för olagligt innehåll. Det begränsar informationsspridnig och kan ha en negativ effekt på pressfriheten samt öppna upp för självcensur. Vi är också oroade över att lagen kan komma att tolkas olika av domare och åklagar vilket ger möjlighet till missbruk.

Lagen bestrider inte bara europeisk lagstiftning gällande reglering av press- och yttrandefriheten utan bryter även mot Kosovos existerande medielagar. Om lagändringarna antas kommer de att ha stor inverkan på de mänskliga rättigheterna i landet.

Läs brevet till Kosovos President här.

Taggar