Vi utbildar hundratals studenter

Den 20-22 april organiserar vi det sjätte rättegångsspelet för juridikstudenter på Västra Balkan. Tävlingen är ett årligt återkommande evenemang som etablerades 2007 och sedan dess har cirka 460 studenter från olika länder på Västra Balkan fått utbildning i mänskliga rättigheter.

Genom rättegångsspelet får studenterna praktisk kunskap om processen i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Förutom studenter deltar även professorer och erfarna domare från nationella domstolar och från Europadomstolen.

– Vår ambition är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter bland juridikstudenter och yrkesverksamma jurister på Västra Balkan. Vi har redan märkt att fler och fler har fått bättre förståelse för internationella normer och institutioner på människorättsområdet än innan vi startade med rättegångsspelen. Ett annat positivt resultat är vänskapen mellan unga yrkesverksamma från länder som varit i krig med varandra. Rättegångsspelet blir mer och mer populärt för varje år, säger Goran Miletic, programansvarig för Västra Balkan Civil Rights Defenders .

Rättegångsspelet är en unik möjlighet för juridikstuderande att få utbildning i mänskliga rättigheter. Flera av dem som tidigare deltagit i tävlingen har erbjudits jobb inom Europadomstolen och många universitet planerar att införliva kurser om Europadomstolen som ett resultat av vårt arbete.

Årets evenemang är det sjätte i raden och kommer att hållas i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Sedan december 2011 har studenter från tolv klubbar i sex länder från Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien deltagit i förberedande utbildningar om regler och förfaranden i Europadomstolen.

I juli 2012 kommer vi att arrangera en uttagning för deltagare till rättegångsspelet 2013 och redan har fem lag anmält sig från Serbien, Makedonien och Bosnien.

Taggar