Kränkande uttalanden om hbt-personer

Vi är bekymrade över den offentliga debatten rörande hbt-personer i Bosnien och Hercegovina. Vi fördömer kommentaren från företrädaren från ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar och från de religiösa samfunden i dagstidningen ”Dnevni Avaz”.

Artikeln som publicerades den 21 mars 2012 innehåller, förutom bristande kunskap i ämnet, ett kränkande språkbruk och citat från personer som har en konservativ och negativ inställning till hbt personer. Ett exempel är citatet från den religiösa ledaren för det muslimska samfundet ”Om hbt personer planerar ytterligare publika evenemang så kommer vi inte direkt sitta och titta på”.

Uttalande blir särskilt hotfullt med tanke på angreppen på deltagarna i den första Queer-festivalen i Sarajevo i september 2008. Festivalen fick avbrytas och ”Dnevni Avaz” bidrog starkt till att skapa den hatiska atmosfären mot hbt-personer.

Ett annat oroande citat kommer från Saliha Djuderija, biträdande minister för mänskliga rättigheter och flyktingar. Istället för att understryka vikten av mötesfrihet som en grundläggande mänsklig rättighet, så  säger Djuderija: ”Förutsättningen för en sådan rättighet är att man inte använder uttryck som provocerar fram konflikter och stör den allmänna ordningen.”

Civil Rights Defenders uppmanar ministeriet för mänskliga rättigheter och flyktingar att stödja mötesfriheten för alla medborgare i Bosnien och Hercegovina, inklusive hbt-personer. Vi uppmanar också ”Dnevni Avaz” att respektera de pressetiska normerna, särskilt relaterat till marginaliserade grupper.

Taggar ,