Problemet med människor som är osynliga för lagen måste lösas

Vi uppmanar den styrande koalitionen i Serbiens nationalförsamling att anta förslaget med tillägg till lagen om icke-omtvistade förhandlingar (law on Non-Contentious Proceedings) under nuvarande sammanträde. Ytterligare dröjsmål i detta ärende vore orättvist för de personerna som är osynliga i lagens ögon.

Förslaget med tillägg till lagen skickades av Serbiens regering till nationalförsamlingen för antagande den 30 januari. Syftet med tilläggen är att möjliggöra för personer, som av objektiva skäl inte kan uppfylla villkoren födelseregistrering under det administrativa förfarandet enligt lagen om registrering, att kunna reglera sin status i icke-omtvistade förhandlingar inför rätten, vilket medför att de skulle upphöra att vara osynliga i lagens ögon.

EU, Europarådet, UNHCR och andra internationella organ har förespråkat en systematisk lösning av detta problem i flera år.

Vår uppmaning är gjord i samarbete med Coalition against Discrimination, Coalition for Access to Justice och andra partnerorganisationer i Serbien.

Taggar