Hjälptelefon för hotade journalister

Attackerna och hoten mot journalister har ökat i Bosnien och Hercegovina under de senaste åren. 2009 etablerade Civil Rights Defenders tillsammans med det bosniska journalistförbundet en kostnadsfri hjälptelefon, där hotade journalister och mediearbetare kan få rättshjälp och rådgivning.

Vårt mål är att skapa en varaktig tjänst som skyddar journalisters rättigheter, i form av en kostnadsfri hjälptelefon. Detta kommer att minska makten hos grupper som försöker missbruka medierna för sina egna politiska syften. Dessutom arbetar vi för att förbättra professionaliteten hos journalister från Bosnien och Hercegovina.

Under 2010 fick mer än 50 journalister juridisk rådgivning via hjälptelefonen och 44 fall av kränkningar av journalisters rättigheter kunde lösas tack vare den här insatsen.

2010 utvidgades det befintliga systemet för rättsligt skydd till att omfatta ett system för tidig varning, vilket upptäcker om antalet attacker mot journalister ökar i landet.

Journalistförbundet kan nu reagera snabbt och rikta sig till både nationella och internationella medier och till allmänheten i sina utåtriktade uttalanden, systematiskt följa attacker mot medier och skapa en unik databas med uppgifter om fallen. Det möjliggör ett långsiktigt och strategiskt påverkansarbete för journalisters rättigheter.

Vi hjälper Journalistförbundet att identifiera mediespecialister och att tillhandahålla utbildningsinsatser. I slutet av året kommer vi att anordna en särskild utbildning för advokater inom nätverket samt för nya jurister som är intresserade av medierätt.

Taggar