Upprättelse för krigsoffren på Balkan

Serbien har inte tagit sitt ansvar för att upprätta ett omfattande program för upprättelse för de människor som drabbades av krigen i forna Jugoslavien på 1990-talet. Därför arbetar Civil Rights Defenders med Humanitarian Law Center (HLC) i Serbien. Bland annat har en webbaserad interaktiv karta, som visar förlusten av människoliv sammanställts.

Tillsammans bistår vi också med rättshjälp till krigsoffren och deras anhöriga. I detta arbete ingår att lämna in överklaganden till författningsdomstolen i Serbien och att företräda fall i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Vi arbetar också med att upplysa allmänheten om vikten av att konfrontera det förflutna. Detta genom att samla in information till, och sprida vidare, en omfattande uppteckning, i form av en webbaserad interaktiv karta, som visar förlusten av människoliv i Serbien, Montenegro, Kroatien, Slovenien och Macedonien, från krigen under 1990-talet. Besökaren får tillgång till användarvänlig information och relevanta dokument.

Taggar