Ökad kvalitet med hjälp av uppförandekod

Civil Rights Defenders samarbete med Press Council Kosovo (PCK) handlar om att stärka kvaliteten i mediernas rapportering genom att främja en uppförandekod för pressen och se till att den tillämpas. PCK spelar en viktig roll som granskningsorgan och arbetar för att förbättra demokratiska värden inom medierna.

Vårt samarbete med Press Council Kosovo (PCK) handlar om att stärka kvaliteten i mediernas rapportering genom att främja en uppförandekod för pressen och se till att den tillämpas.

PCK är ett organ för självreglering av tryckta medier i Kosovo till vilket invånarna kan framföra klagomål när medier bryter mot uppförandekoden.

PCK spelar en viktig roll som granskningsorgan och arbetar för att förbättra demokratiska värden inom medierna.

PCK försöker också identifiera möjliga inkomstkällor inom ramen för sin verksamhet i syfte att utvecklas mot ekonomisk självständighet. Hittills har PCK helt förlitat sig på medel från givarorganisationer.

Taggar