Trygg plats för undersökande journalistik

Civil Rights Defenders tror att man genom att förstärka den undersökande journalistiken i Kosovo kan bidra till större respekt de mänskliga rättigheterna i allmänhet och till yttrandefriheten i synnerhet. Samarbetet med Kosovo center för undersökande journalistik (KCIJ) syftar till att utveckla, förbättra och stödja den undersökande journalistiken i landet.

Vi bygger ett center för undersökande journalistik, utvecklar en speciell nättidning och publicerar en månadsbilaga i Kosovos största dagstidning.

KCIJ bildades 2010 som en enhet inom Organisationen för demokrati, antikorruption och värdighet (ÇOHU!). Genom att granska, rapportera och ständigt framträda i medierna har COHU! skapat publicitet kring korruptionsfrågor och inlett en offentlig debatt om beslutsfattarnas ansvar.

Medier i allmänhet är rädda för att rapportera om dessa känsliga frågor. Genom det här initiativet hoppas vi skapa en trygg plats för journalister att göra sitt jobb.

Taggar