Minnesbok till stöd för att hantera det förflutna

Tillsammans med Humanitarian Law Centre i Kosovo sammanställer Civil Rights Defenders Kosovos Minnesbok (Kosovo Memory Book), en komplett redovisning av dödade och försvunna personer under den väpnade konflikten 1998-2000. Målet är att skriva en gemensam historia som delas av hela befolkningen för att hjälpa Kosovo att hantera det förflutna och komma vidare.

Kosovos minnesbok kan användas av nationella krigsförbrytardomstolar och av andra statliga organ för att ställa misstänkta krigsförbrytare inför rätta.

Genom att samla berättelser om offren och deras familjer och offentliggöra dem i en bok hoppas vi kunna förhindra framtida historisk revisionism och politisk manipulation av antalet dödade och försvunna. Samtidigt kan projektet återställa offrens och deras familjers värdighet.

Insatsen bidrar också till att skapa förutsättningar för statligt sponsrade sanningskommissioner och program för skadestånd till de drabbade.

Den första volymen av boken (som täcker händelser från 1998) presenterades på vårt frukostseminarium i september 2011. Slutgiltig forskning och förberedelser för publicering av volym två (som täcker 1999) kommer att genomföras under 2011 och 2012.

Taggar