Mänsklig värdighet i institutioner för personer med psykisk funktionsnedsättning

Institutioner för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Kosovo har brist på finansiering, otillräcklig infrastruktur, brist på medicin och oprofessionell personal. Dessutom är patienter som lider av psykisk ohälsa offer för den människorättskultur som råder i Kosovo, särskilt vad gäller personer som frihetsberövats.

Vårt mål är att främja mänsklig värdighet och göra ett slut på våldet och diskrimineringen i dessa institutioner. Vi gör detta genom att granska institutionerna och förespråka lagändringar i samarbete med vår partner Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims.

Taggar