Vi nekas tillträde till rättegång mot romsk pojke

Rättegången mot den romske pojken B.J. i byn Jabuka i Serbien har nu inletts och vi och våra partner nekades åter tillträde till rättssalen. Tillsammans med våra partner begär vi att rättegången avslutas så snart som möjligt och att pojken hålls i förvar tillsammans med minderåriga tills domen avkunnas. Vi håller också fast vid vår begäran att få närvara vid rättegången.

Med tanke på den artikel som publicerades i tidningen Pancevac den 31 december anser vi att åklagaren Gordana Colic, som intervjuades i texten, ska uteslutas från rättegången och att tidningens chefredaktör Siniša Trajkovic ska ställas till svars. Tidningen publicerade avslöjande fakta i målet, fullständigt namn på den åtalade liksom ett antal felaktiga tolkningar av brottet. Texten bryter mot lagen om minderåriga brottslingar, mot lagen om straffrättsligt och juridiskt skydd av minderåriga och mot strafflagen i Republiken Serbien. Läs hela vårt uttalande här.

 

Taggar