Minderårig i häkte under mer än sex månader

Vi och våra partner Committee of Lawyers for Human Rights, YUCOM, och Regional Centre for Minorities är oroade över nyheten om att rättegången mot den romska pojken som anklagas för mord på en serbisk pojke i byn Jabuka i juli 2010 skjutits upp ännu en gång. Våra tre organisationer har följt fallet noga och vi begärde att få närvara vid huvudförhandlingen den 7 december men nekades tillstånd.

Vi kräver nu att rättegången inleds så snart som möjligt, eftersom den lagstadgade tiden för hur länge en minderårig får hållas häktad, det vill säga sex månader, redan har överskridits. Vi insisterar på att organisationer som arbetar med skyddet av mänskliga rättigheter, och vars mandat omfattar rättegångsövervakning, får närvara vid nästa förhandling. Och vi förväntar oss att rätten till en objektiv, opartisk och rättvis rättegång respekteras.

Läs vårt uttalande i sin helhet här.

Taggar