Människorättsdagen en viktig påminnelse

I samband med människorättsdagen den 10 december och med parlamentsvalet den 12 december i åtanke riktar vi och Youth Initiative for Human Rights gemensamt en  uppmaning till alla politiska partier i Kosovo att öka ansträngningarna för att förbättra respekten av människors rättigheter i Kosovo.

Mänskliga rättigheter borde vara en prioritet för alla politiska partier och inte minst för den nyvalda regeringen.

Respekten för mänskliga rättigheter utgör grundläggande värden och principer i varje demokratisk rättsstat. Det här är något som Kosovo borde arbeta för att uppnå snarast möjligt. Dessutom är respekt för mänskliga rättigheter ett grundläggande krav för ett närmande till EU.

Vi uppmanar alla politiska partier att inte glömma dessa principer under valkampanjen, eller efter valet, och att seriöst arbeta för dessa principer oavsett vilken position de får efter valet.

Civil Rights Defenders
Youth Initiative for Human Rights

Taggar