Satsningar för att öka valdeltagandet

Den 12 december är det parlamentsval i Kosovo, efter en turbulent höst som inleddes med presidenten Fatmir Sejdius avgång. Civil Rights Defenders representant i Kosovo finns på plats för att övervaka valet.

Under åren sedan Kosovo blev självständigt har regeringen uppnått väldigt lite i fråga om reformer och implementering av lagar. Därigenom har ekonomin stagnerat, arbetslösheten är fortsatt mycket hög. De statliga institutionerna är svaga och korruptionen frodas. Vidare fungerar inte rättsväsendet som det ska, bristen på yttrandefrihet ger anledning till oro och diskrimineringen av marginaliserade grupper är stark.

Inför valet satsar vi på flera fronter för att lyfta människorättsfrågor på den politiska dagordningen. På människorättsdagen den 10 december kommer vi att visa vår fotoutställning Våra rättigheter på huvudgatan i Pristina tillsammans med vår partner Youth Initiative for Human Rights. Samma kväll organiserar vi en debatt på temat politiska rättigheter.

Vi har också satt in extra resurser för att få svaga och marginaliserade grupper att i högre utsträckning delta i valet. Tre grupper har tidigare haft ett lågt valdeltagande; ungdomar samt den serbiska och den romska minoriteten.

Tillsammans med Youth Initiative for Human Rights genomför vi kampanjen ”Get out and Vote” (”Gå ut och rösta”). Kampanjen består av aktiviteter ute på gatorna samt en satsning i medierna. Syftet är i första hand att få ungdomar att rösta men också att uppmuntra dem till kritiskt tänkande, till exempel genom att förmå dem att granska partiernas politiska program.

Tillsammans med radionätverket Kosovo Media Association försöker vi nå ut till den serbiska befolkningen i Kosovo. Nätverket är det enda serbisk-språkiga rikstäckande mediet. Inför valet sänder Kosovo Media Association en serie specialreportage om valet och valprocessen och bjuder in till diskussioner med lyssnarna. Vi hoppas genom detta bidra till ett högre valdeltagande bland Kosovos serber.

Tillsammans med Roma and Ashkali Documentation Centre arbetar vi för att uppmuntra romer att rösta. Detta gör vi genom en informationskampanj som riktar sig direkt till målgruppen. Inom ramen för kampanjen förklaras såväl praktiska valprocedurer som betydelsen av att faktiskt delta i val. Vi kommer dessutom att övervaka valprocessen för att försöka identifiera problem som är specifika för den romska befolkningen, så att vi kan angripa frågorna ännu bättre i kommande val.

Taggar