Polisen skyddade Pride deltagarna

Idag har för första gången en Prideparad kunnat genomföras i Serbien. Detta är ett stort steg framåt för homosexuella, bisexuella och transpersoners (HBT) rättigheter i Serbien. För att garantera säkerheten för paradens cirka 1 200 deltagare krävdes stora insatser och ansträngningar från myndigheter och polis. Det rapporteras att flera poliser skadats av motdemonstranter, som dock inte lyckades nå fram till deltagarna i Prideparaden.

– Det är mycket positivt att de serbiska myndigheterna i år verkligen har gjort sitt yttersta för att skydda HBT-personers rätt att demonstrera fredligt och att röra sig fritt på Belgrads gator, säger Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh som deltog i paraden. Det här är en viktig signal om att HBT-personers rättigheter tas på allvar av myndigheterna och att hot och våld mot dessa personer inte tolereras.

Lite över tusen deltagare samlades vid tiotiden i morse vid starten för paraden. Förutom stora delar av HBT-rörelsen i Serbien fanns representanter från parlamentet och olika ministerier bland deltagarna, liksom utländska representanter från internationella organisationer och ambassader. Mellan 5 000 och 6 000 poliser fanns på plats för att skydda deltagarna. Stora delar av staden hade stängts av för trafik.

Två tidigare försök att genomföra Pride har gjorts i Serbien. 2001 slutade försöket med att paradens deltagare misshandlades av motdemonstranter. 2009 tvingades man ställa in Pride i sista stund efter att polisen inte ansåg sig kunna garantera säkerheten. Årets Pride har, liksom tidigare års försök, föregåtts av hot mot organisatörerna och av starkt homofobiska uttalanden på internet och grafitti runt om i Belgrad. Under gårdagen hölls också en motdemonstration i staden.

Att dagens Prideparad kunde genomföras kan vara ett tecken på att den anti-diskrimineringslag som antogs 2009 tas på allvar av myndigheterna. Men faktum kvarstår att Serbien är ett starkt homofobiskt samhälle där mer än två tredjedelar av befolkningen anser att homosexualitet är en sjukdom. Diskriminering mot HBT-personer finns i alla delar av samhället.

– Det är mycket viktigt att fortsätta hålla fokus på HBT-personers situation och att aktivt arbeta mot den systematiska diskriminering som pågår i samhället, både av denna grupp men också av andra utsatta grupper, menar Robert Hårdh.

Taggar ,