Sanningskommission stärker rättssäkerheten

En sanningskommission på Västra Balkan skulle bidra till demokratisering och stärkt rättssäkerhet. Det menar deltagarna på den konferens som nyligen arrangerades i Bryssel av bland andra vår samarbetspartner Humanitarian Law Centre.

Konferensdeltagarna var eniga om att det civila samhällets aktörer i samtliga länder på Västra Balkan efterfrågar en regional process för att bearbeta det förflutna. En sanningskommission skulle bidra till att länderna lättare uppnår kraven för ett stabiliserings- och associationsavtal med EU. Den skulle också bidra till demokratisering och en stärkt rättssäkerhet i regionen genom att diskriminerade grupper får komma till tals och genom att fler krigsbrott kan utredas. Konferensen samlade akademiker och företrädare för det civila samhället samt representanter från EU:s institutioner.

– Den här konferensen är ett viktigt steg i den process som vi och flera av våra samarbetspartner på Västra Balkan är involverade i. En sanningskommission skulle innebära ett steg mot hållbar fred på Västra Balkan. Den skulle också ge enskilda människor möjlighet att bearbeta det förflutna, vilket är en förutsättning för att kunna gå vidare, säger Marie Månson, programansvarig för Västra balkan på Civil Rights Defenders.

I november arrangerade Civil Rights Defenders ett frukostseminarium med Natasa Kandic från Humanitarian Law Centre, en av initiativtagarna till nätverket RECOM som verkar för en sanningskommission på Balkan. Hon berättade att arbetet i sig bidragit till försoning mellan folkgrupperna, genom att de kunnat mötas och ta del av varandras berättelser.

Humanitarian Law Centre bildade, tillsammans med bosniska Research and Documentation Centre och kroatiska Documenta, nätverket RECOM. Nätverket arbetar för att en regional sanningskommission ska bildas på Västra Balkan, som kan bidra till en offentlig debatt om de krigsförbrytelser som begicks och ge röst åt offren och deras anhöriga. RECOM består av människorättsorganisationer, krigsveteraner, anhöriga till offer för konflikterna i regionen och ungdoms- och kvinnoorganisationer.

Läs mer här.

Taggar