Bosnisk journalist dödshotad

Bakir Hadziomerovic, redaktör och journalist vid den Bosniska federala televisionen, har nyligen mottagit ytterligare ett dödshot av en okänd person. Hadziomerovic är ansvarig för tv-programmet 60 minutes som behandlar några av de svåraste och mest kontroversiella frågorna i Bosnien och Herzegovina – som organiserad brottslighet och korruption.

– Vi fördömer de upprepade attackerna mot Bakir Hadzimerovic och uppmanar myndigheterna att utreda och ställa inför rätta de ansvariga. Det handlar inte bara om attacker mot en person utan om en kränkning av rätten till yttrandefrihet, vilket har blivit en farlig trend i Bosnien på senare år, säger Natalija Bratuljevic, handläggare för Civil Rights Defenders i Bosnien och Hercegovina.

Under de senaste två åren har Hadziomerovic mottagit en mängd hot för sitt journalistiska arbete. Hoten har inte bara riktats mot honom själv utan också mot hans familj och därför har han fått polisskydd. Inget av hoten har undersökts ordentligt av myndigheterna. Ingen har heller åtalats eller arresterats för hoten.

Efter det senaste dödshotet ökade myndigheterna antalet poliser som dygnet runt skyddar Hadziomerovic och hans familj men inga andra åtgärder har satts in.

Antalet hot och attacker mot journalister har ökat markant i Bosnien och Hercegovina under de senaste två åren. Det handlar om allt ifrån verbala hot, fysiskt våld, kidnappningar, mordhot av en tidigare Ombudsman och dödshot.

Reaktionen från myndighetshåll är ofta otillräcklig. En polisutredning brukar genomföras men ingen har ställts inför rätta för attacker mot journalister i Bosnien under de senaste åren.

– Bristen på en stark och tydlig reaktion från myndigheterna när det gäller attacker mot journalister gör dem till enkla mål för alla som är missnöjda med deras rapportering. Journalister är viktiga människorättsförsvarare i sina samhällen, avslutar Bratuljevic.

Taggar