Fler hot mot journalister efter självständigheten

Oberoende journalister utsätts för ökade hot och påtryckningar sedan Kosovos självständighetsförklaring i februari 2008, enligt Helsingforskommitténs partnerorganisationer i landet. Det senaste i raden av exempel är angreppet på den välkända journalisten Jeta Xharra. Svenska Helsingforskommittén ser med oro på den negativa utvecklingen och uppmanar myndigheterna att ta avstånd från angreppen på journalister.

– Yttrandefrihet är en av demokratins grundpelare och om regeringen menar allvar med att vilja skapa ett demokratiskt och rättssäkert Kosovo så förutsätter vi att man också kommer att säkra journalisters möjlighet att arbeta fritt, säger Marie Månson, programansvarig för Västra Balkan.

Den 27 maj i år fälldes den regimvänliga dagstidningen Infopress av Kosovos pressråd för smutskastning och hot riktade mot journalisten Jeta Xharra. Xharra är en välkänd medieprofil och värd för det populära tv-programmet ‘Livet i Kosovo’. Programmet tar ofta upp frågor som kan uppfattas som kontroversiella av landets myndigheter eller av allmänheten, till exempel diskriminering av HBT-personer, korruption inom stadsapparaten eller brister i rättssystemet i Kosovo.

I Infopress artiklar anklagades Xharra för att vara serbisk spion som avsåg att bagatellisera serbernas krigsbrott i Kosovo. I en ledare konstaterades att ”Jeta själv har sett till att få ett kort liv”.

– Det är oerhört viktigt att Kosovos pressråd behandlar den här typen av fall för att öka trycket på medierna att respektera pressetiska regler. Vi har noterat en förbättring även om situationen ännu inte är tillfredsställande. Kosovos pressråd har påverkat de skrivna medierna att i allt större utsträckning respektera den pressetiska koden, säger Tilde Berggren, jurist och handläggare för Kosovo och Makedonien, stationerad i Skopje, Makedonien 2006-2009.

Svenska Helsingforskommittén samarbetar med Kosovos pressråd sedan 2005, då vi medverkade aktivt till att göra det juridiskt möjligt för pressrådet att bildas. I dag stödjer vi pressrådets verksamhet och utveckling. Pressrådet granskar att skrivna medier följer landets presskod, bevakar mediesituationen i Kosovo och prövar klagomål mot de skrivna medierna enligt presskoden. Kosovos pressråd har 13 permanenta medlemmar som representerar de största tidningarna i landet.

Taggar