Lag mot diskriminering dras tillbaka

Svenska Helsingforskommittén är starkt kritisk till den serbiska regeringens beslut att dra tillbaka förslaget till en lag mot diskriminering. På detta sätt ger man efter för påtryckningar från bland andra den serbisk-ortodoxa kyrkan.

– Det är fullständigt oacceptabelt att de religiösa samfunden tillåts påverka lagstiftningsarbetet på det här sättet, säger Goran Miletic, Svenska Helsingforskommitténs människorättsjurist i Belgrad. Enligt den serbiska konstitutionen ska kyrkan vara skild från staten.

De religiösa företrädarna vänder sig framför allt mot två paragrafer som rör religionsfriheten och som handlar om rättigheter kopplade till sexuell läggning och tillhörighet.

– De försöker skrämma upp folk med prat om att präster enligt den nya lagen kommer att tvingas viga homosexuella, säger Goran Miletic. Men glädjande nog har medierna rapporterat på ett mycket professionellt och balanserat sätt om detta.

Det första förslaget till en generell lag mot diskriminering togs fram redan 2001. Efter det senaste valet våren 2008, då ett ministerium för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter bildades, återupptogs ett intensivt arbete för att få igenom anti-diskrimineringslagstiftningen.

Koalitionen mot diskriminering, som Svenska Helsingforskommittén är medlem av, arbetade tillsammans med det nya ministeriet fram det slutgiltiga förslaget. Alla relevanta aktörer i samhället bjöds in till en öppen utfrågning om lagen. Inga allvarliga invändningar mot lagförslaget framfördes. Regeringen antog lagförslaget och skickade det vidare för beslut i parlamentet.

Efter påtryckningar från bland andra den serbisk-ortodoxa kyrkan har regeringen beslutat att dra tillbaka lagförslaget och inleda en dialog med några av de religiösa samfunden. Detta beslut har lett till omfattande protester både inom Serbien och bland internationella organisationer. Hittills har 106 organisationer skrivit under ett brev i vilket man protesterar mot att genomföra några som helst förändringar i lagen.

Taggar