Civilsamhället kräver minnesdag för folkmordet i Srebrenica

En grupp icke-statliga organisationer, däribland fyra av Svenska Helsingforskommitténs långvariga samarbetspartner i Serbien, startar en kampanj för en minnesdag för folkmordet i Srebrenica.

I ett öppet brev till Serbiens president Boris Tadic vädjar organisationerna att presidenten ska stödja det civila samhällets krav på en officiell minnesdag. Kravet grundar sig på den resolution som Europaparlamentet antog den 15 januari 2009, om att utropa den 11 juli till minnesdag för folkmordet i Srebrenica 1995.

Brevet publicerades den 11 februari 2009 och har redan mött reaktioner från nationalistiska röster i media. De motsätter sig att det som hände i Srebrenica kallas för folkmord och hävdar att antalet offer var färre än vad det internationella samfundet uppgett.

– Serbien är skyldigt till folkmord och domen i den internationella domstolen understryker det ansvaret. Det serbiska samhället måste bearbeta det förflutna och ta ansvar för de krigsförbrytelser och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna som serbiska styrkor begått på Balkan, säger Goran Miletic, människorättsjurist vid Svenska Helsingforskommittén.

Enligt den internationella domstolens beslut ska Serbien uttryckligen ta avstånd från krigsförbrytelser. Men hittills har de serbiska myndigheterna inte reagerat på kampanjen.

Kampanjen går ut på att den 11:e varje månad på olika sätt uppmärksamma folkmordet i Srebrenica och kräva att Serbien följer Europaparlamentets resolution. I kampanjen ingår Humanitarian Law Center, Youth Initiative for Human Rights, Center for Advancement of Legal Studies, Lawyers’ Committee for Human Rights, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia och Women in Black.

Taggar