Presentation av hbt-rapport stoppas

Två dagar innan den planerade presskonferensen meddelade direktören för Sava Centar att rapporten om homo-, bisexuella och transpersoners situation i Serbien inte får presenteras i hans lokaler. ”Sådana där organisationer är inte välkomna”, lät han meddela.

Helsingforskommitténs partnerorganisation Gay-Straight Alliance har i samarbete med opinionsinstitutet CeSID genomfört en omfattande attitydundersökning som resulterat i rapporten ”This is our Country”.

– Konferenscentret Sava Centars vägran att tillåta presskonferensen är en skandal, anser Goran Miletic, Svenska Helsingforskommitténs människorättsjurist i Belgrad. Direktörens uttalande genomsyrades av grova påhopp och hatspråk.

Trots protester från såväl arrangörerna som andra människorättsorganisationer i landet står beslutet fast. Torsdagens planerade presskonferens kommer troligen att hållas i andra lokaler, exakt var är ännu oklart.

Slutsatserna i rapporten är i huvudsak nedslående även om vissa små förbättringar kan skönjas. Rapporten visar att homofobin är djupt rotad hos en överväldigande majoritet av befolkningen. Sju av tio anser att homosexualitet är en sjukdom och varannan person menar att homosexualitet är farligt för samhället.

En viss social acceptans gentemot homosexuella finns på en teoretisk nivå och i förhållande till personer man inte känner. Majoriteten kan däremot inte acceptera en öppet homosexuell arbetskamrat, chef, högt rankad politiker eller tjänsteman, familjemedlem eller nära vän.

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, uttrycker i förordet till rapporten oro över de negativa attityderna mot hbt-personer och efterlyser bredare och mer systematiska utbildningsinsatser samt tydliga ställningstaganden från ledande politiker.

Taggar ,