ALLA MOT ANGIVERI

Tidöpartierna vill att offentligt anställda ska tvingas ange papperslösa till Polisen och Migrationsverket.

Angiveri hör inte hemma i en demokrati. Förslaget strider mot mänskliga rättigheter och skadar tilliten i samhället.

Skriv under idag för att stoppa angiverilagen!

JAG SKRIVER UNDER
20.000 underskrifter

STOPPA ANGIVERILAGEN NU

Vi vägrar stå tysta när mänskliga rättigheter kränks. Nu måste vi gå samman för att synliggöra det stora och breda motstånd som finns mot angiverilagen. Med din underskrift sätter vi press på regeringen att stoppa förslaget.

Din underskrift kommer att lämnas över till regeringen. När du skriver under går du också med i Backa Demokratin – det betyder att du kommer att få tips på vad du kan göra för att försvara den svenska demokratin.

LÄRARE ÄR INTE GRÄNSPOLISER

Om angiverilagen blir verklighet kan miljontals offentligt anställda tvingas ange papperslösa till Polisen och Migrationsverket. Lärare, sjuksköterskor, bibliotekarier, tandläkare och andra samhällsbärande yrkesgrupper skulle alltså tvingas agera gränspolis.

Barn måste kunna gå i skolan, sjuka måste kunna få vård och traumatiserade måste våga söka hjälp utan rädsla för att bli utvisade.

En angiverilag förändrar i grunden vårt samhälles syn på människors lika värde. Förslaget är inte bara dåligt, det bryter mot mänskliga rättigheter – inte minst barnkonventionen.

JAG SKRIVER UNDER

ANGIVERI HÖR INTE HEMMA I EN DEMOKRATI

En angiverilag skulle få långtgående konsekvenser för hela samhället. Oavsett om personer har rätt att vistas i Sverige eller inte kommer de att misstänkliggöras och kontrolleras på grund av sitt utseende eller var de uppfattas komma ifrån.

I Sverige måste människor kunna lita på myndigheter och på varandra. Tillit är en grundpelare för demokratin och oumbärlig för att kunna ta itu med samhällets utmaningar.

En angiverilag skulle allvarligt skada denna tillit.

Den svenska demokratin står inte opåverkad av den globala trenden av demokratisk nedmontering. Angiverilagen följer ett mönster av autokratisering, alltså motsatsen till demokratisering.

I Sverige ska alla vara lika inför lagen. Håller du med? Skriv under vår namninsamling idag.

JAG SKRIVER UNDER

VI HAR SOMMAREN PÅ OSS

Motståndet mot angiverilagen är enormt. Organisationer, privatpersoner, yrkesgrupper och Sveriges största fackförbund är starkt kritiska.

Angiverilagen utreds fram till november. Nu får vi inte låta debatten vila. Vi vill samla och synliggöra det stora och breda motstånd som redan finns mot angiverilagen.

Det här är ett av flera politiska förslag som kränker mänskliga rättigheter och signalerar att oroväckande skifte i vår demokrati. När demokratin riskerar att nedmonteras, en rättighet i taget, behöver vi bli fler som försvarar den.

Tillsammans kan vi stoppa angiverilagen. Skriv under namninsamlingen idag!

JAG SKRIVER UNDER

RÖSTER FRÅN HELA SVERIGE OM ANGIVERILAGEN

Vi ställde en fråga om varför personer har valt att skriva under vår namninsamling mot angiverilagen. Så här svarar några av de som tagit ställning.

”Jag kommer inte att ange någon även om det kostar mig mitt jobb.”

— Läkare, Göteborg

”Det är fruktansvärt inhumant, omänskligt och verkligen helt emot barnkonventionen.”

— Lärare, Umeå

”Flyktingar ska våga söka vård utan att behöva oroa sig för att bli utvisade.”

— Busschaufför, Ljusterö

”Yrken som handlar om att se till människors fysiska och psykiska hälsa bör inte blandas ihop med kontrollfunktioner.”

— Handläggare på Migrationsverket, Stockholm

Alla mot angiveri – stoppa angiverilagen nu

Stötta vårt arbete med en gåva

Var med och stötta vårt arbete för mänskliga rättigheter och demokrati runt om i världen. Alla gåvor är betydelsefulla.
Logotyp 90 Konto Logotyp Tryggt givande