SKYDDA DEMOKRATIN FRÅN GRUNDEN!

Att avskaffa demokratin i Sverige är lättare än du tror. Din röst behövs – för allas rättigheter!

JAG ÄR MED!
24.000 underskrifter

SKRIV PÅ FÖR ATT GRUNDLAGSSKYDDA DEMOKRATIN!

När demokratin backar runt om i världen är det dags att sluta ta vår för given. Sveriges demokrati är sårbar, men än så länge stabil. Nu behöver vi vara många som tillsammans sätter press på att riksdagen framtidssäkrar våra mest grundläggande fri- och rättigheter.

Skriv under vårt krav:

Det ska skrivas in i grundlagen att det demokratiska statsskicket och mänskliga rättigheter inte kan avskaffas.

Listan med underskrifterna kommer att lämnas till den nyvalda riksdagen och regeringen efter valet den 11 september.

DEMOKRATIN MÅSTE SKYDDAS FRÅN GRUNDEN

I en undersökning som vi genomfört tillsammans med Novus ställde vi en viktig fråga till drygt 1000 personer i Sverige. Svaret var tydligt – 92 procent tycker att det är viktigt att partiet de väljer att rösta på arbetar för att mänskliga rättigheter respekteras i Sverige.

En glädjande siffra då det för oss är en självklarhet att våra grundläggande fri- och rättigheter ska respekteras och att det ytterst är våra folkvalda som har det ansvaret.

Men samtidigt ser vi hur allt fler länder går i auktoritär riktning. Som en människorättsorganisation som arbetar i fler än 50 länder är detta något vi bevittnat på nära håll. Nedmonteringen av demokratin sker stegvis, inom det demokratiska systemet och startar med en ökad polarisering där grupper ställs mot varandra. Även länder som uppfattas som traditionellt stabila påverkas – inklusive Sverige. Faktum är att samtliga demokratier i Norden backat de senaste 10 åren.

Utan att bli alarmistiska så måste vi därför lyfta frågan om den svenska demokratins sårbarhet och hur skyddet för våra mest grundläggande rättigheter kan stärkas. Det är dags nu, inte minst under året då det är val i Sverige och inget tyder på att det polariserande tonläget skruvas ner – snarare tvärtom.

För att fler ska bära med sig ett rättighetsperspektiv in i vallokalerna och rösta för ett fortsatt starkt skydd för demokratin och mänskliga rättigheter, har vi därför;

  1. Identifierat sårbarheter i svensk lagstiftning och tagit fram förslag för hur vi kan stärka den svenska demokratin. Vi har utifrån detta tagit fram 20 konkreta förslag på hur vi kan framtidssäkra vår demokrati innan det är för sent. Vi har sedan frågat partierna om vad de tycker om dem.
  2. Granskat riksdagspartiernas valmanifest utifrån ett rättighetsperspektiv. Resultaten släpps löpande och går att läsa här.

I slutändan är det upp till våra folkvalda att se till att demokratin och våra grundläggande fri- och rättigheter respekteras även i framtiden. Men det är vi alla tillsammans som måste driva på för att så ska ske.

Skriv under namninsamlingen och sprid den så att fler kan göra detsamma.

OM CIVIL RIGHTS DEFENDERS

Civil Rights Defenders försvarar sedan 1982 medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi arbetar i Sverige och i ett femtiotal länder där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst – för att försvara demokratin och utkräva ansvar för människorättsbrott.

Människor som försvarar demokratin och de mänskliga rättigheterna får på många platser i världen det allt svårare att göra sitt jobb. De utsätts för hot, hat och våld. De grips, fängslas eller försvinner. Det är när allt färre kritiska röster kan göra sig hörda och utkräva ansvar som antidemokratiska idéer och metoder kan breda ut sig och regimer kan fortsätta att kränka mänskliga rättigheter utan konsekvenser.

Vår uppgift är att finnas där för att såväl skydda de som utsätts för dessa kränkningar, men också för att utkräva ansvar av de som gör sig skyldiga till grova människorättsbrott – oavsett i vilket land brotten begås. Ingen ska kunna agera under straffrihet. I nära samarbete med brottsoffer, lokala människorättsförsvarare, internatonella domstolar och organisationer samlar vi in bevis mot brott som begås i länder där nationella rättssystem inte fungerar och arbetar för att ställa de ansvariga inför rätta.