AKTA-LISTAN 

HUR DU UPPTÄCKER AUKTORITÄRT BETEENDE

I boken Så Dör Demokratier, av Harvardprofessorerna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt, presenteras fyra viktiga kännetecken på auktoritärt beteende. Det räcker med att politiska företrädare uppfyller ett enda av kriterierna för att det enligt forskarna ska finnas skäl till oro. Alltså att vi bör AKTA oss när de:

Avfärdar demokratiska spelregler
Kan tänka sig att inskränka grundläggande friheter
Tolererar eller uppmuntrar våld
Angriper politiska motståndares legitimitet

Dela gärna listan:

 1.    Avfärdar eller bristfälligt engagerar sig för demokratiska spelregler:

 • Avfärdas grundlagen eller säger de sig vara beredda att bryta mot den?
 • Tycker de att det finns behov av antidemokratiska åtgärder? Som till exempel att ställa in val, bryta mot eller upphäva grundlagen, förbjuda vissa organisationer eller inskränka grundläggande medborgerliga eller politiska rättigheter?
 • Försöker de använda (eller uppmuntra) utomkonstitutionella medel, som till exempel militärkupper, våldsamma uppror eller massprotester, i syfte att byta ut och tvinga fram en ny regering?
 • Undergräver de valens legitimitet, till exempel genom att vägra godta trovärdiga valresultat?

 2.    Kan tänka sig att inskränka motståndares grundläggande friheter:

 • Ställer de sig bakom lagar som inskränker grundläggande friheter? Till exempel utvidgade förtalslagar eller lagar som inskränker rätten att demonstrera eller kritisera regeringen eller som förbjuder politiska eller civilsamhällesorganisationer?
 • Har de hotat att vidta rättsliga åtgärder eller andra straffåtgärder mot kritiker i konkurrerande partier, i civilsamhället eller i medierna?
 • Har de lovordat repressiva åtgärder som andra regeringar vidtagit, antingen historiskt eller på andra håll i världen?

 3.    Tolererar eller uppmuntrar våld:

 • Har de någon anknytning till beväpnade gäng, paramilitära styrkor, miliser, gerillor eller andra organisationer som ägnar sig åt olagligt våld?
 • Har de eller deras partiallierade sponsrat eller uppmuntrat pöbelattacker mot motståndare?
 • Har de i tysthet godkänt sina anhängares våldshandlingar genom att vägra att fördöma eller bestraffa dem?
 • Har de lovordat (eller vägrat att fördöma) betydande politiska våldshandlingar, antingen historiskt eller på andra håll i världen?

 4.    Angriper eller vägrar erkänna politiska motståndares legitimitet:

 • Beskriver de sina motståndare som samhällsomstörtande eller att de går emot den existerande konstitutionella ordningen? Påstår de att deras motståndare utgör ett existentiellt hot antingen mot nationens säkerhet eller mot den rådande livsstilen?
 • Beskriver de (utan grund) konkurrerande partier som brottslingar vilkas påstådda brott (eller möjligheter till brott) diskvalificerar dem från att fullt ut delta på den politiska arenan?
 • Påstår de (utan grund) att deras motståndare är agenter åt främmande makter som i hemlighet samarbetar med eller agerar på uppdrag av en utländsk regering?

Ett nätverk för dig som vill vara med och skydda Sveriges demokrati.

Vi ser fler och fler politiska förslag som kränker mänskliga rättigheter. Inte minst i Tidöavtalet. Det signalerar ett oroväckande skifte i vår demokrati. När demokratin riskerar att nedmonteras, en rättighet i taget, behöver vi bli fler som försvarar den och kämpar för ett rättssäkert Sverige. Gå med i vårt nätverk och Backa Demokratin.

Läs mer om Backa Demokratin här