Al-Assad: Presidentskapet som aldrig tar slut

Familjen al-Assad har styrt Syrien och Baathpartiet i 50 år. Bashar al-Assad, son till den förra presidenten Hazef al-Assad, utnämndes till Syriens president genom ett snabbt och iscensatt val år 2000 när hans far gick bort. Konstitutionen, som då stadgade att landets president måste ha fyllt 40 år, fick snabbt ändras då Bashar al-Assad bara hade fyllt 34 år.

Den reella makten ligger hos al-Assad och Baathpartiet

Syriens konstitution slog fram till 2012 fast att Baathpartiet var landets styrande parti och presidentval gick tidigare ut på att bekräfta folkets stöd till den sittande presidenten. Trots att landets konstitution numera säger att det politiska systemet ska definieras av politisk pluralism och demokratiska val, är det de facto Bashar al-Assad och Baathpartiet som förväntas sitta kvar vid makten. Syriens parlament domineras av Baathpartiet och dess allierade i den nationella progressiva fronten. Det är teoretiskt möjligt att etablera politiska partier, men i praktiken tillåts ingen politisk opposition. Även om parlamentet enligt konstitutionen utgör den lagstiftande församlingen har det inget reellt inflytande. Den faktiska makten utövas av familjen al-Assad, landets säkerhetstjänster och en ekonomiskt privilegierad elit.

“Vann” med 88,7 procent av rösterna

Den syriska konstitutionen fastställer numera rätten till fria och rättvisa val, men valen riggas för att säkerställa presidentens och partiets maktposition. Vid det senaste presidentvalet 2014 vann Bashar al-Assad med 88,7 procent av rösterna. Medborgare bosatta i områden utanför den syriska regimens kontroll tilläts inte rösta. Inte heller de sex miljoner medborgare som befinner sig utanför landets gränser, omkring en fjärdedel av Syriens befolkning, tilläts rösta i det senaste parlamentsvalet. Bara de som fått tillstånd att lämna landet har fått behålla sin rösträtt. För statligt anställda är det ofta obligatoriskt att rösta. Dessa förväntas då lägga sin röst på al-Assad och Baathpartiet. Den som vågar rösta på ett annat alternativ riskerar att ådra sig uppmärksamhet från landets ökända säkerhetstjänst.

Presidentskapet som aldrig tar slut

Enligt landets konstitution får Bashar al-Assad sitta kvar vid makten genom omval fram till år 2028. Då kommer han ha varit landets president i 28 år. Ingenting pekar idag på att han frivilligt kommer att lämna presidentskapet innan dess, utan snarare hitta sätt att hålla sig kvar vid makten längre än så.

Motstånd möts med brutalt våld

När omfattande protester utbröt i Syrien år 2011 med krav om demokratisk frihet bemötte al-Assads regim demonstranterna med ett brutalt och omfattande våld, som FN i efterhand har definierat som brott mot mänskligheten. För att stävja oppositionen har regimen systematiskt attackerat civila mål som sjukhus och skolor samt använt kemiska vapen mot sin egen befolkning sedan 2012.

100 000 från oppositionen har försvunnit

De modiga människorättsförsvarare som krävt demokrati, yttrandefrihet och rättvisa i Syrien har fått betala ett högt pris. Sedan 2011 har omkring 100 000 personer försvunnit i händerna på regimen för sin aktivism, för sina familjemedlemmars aktivism eller för att de har uppfattats tillhöra oppositionen.

Stötta de som gör motstånd

Stötta de människorättsförsvarare som gör motstånd. Vi har tillsammans med organisationerna Syrian Center for Media and Freedom of Speech, Syrian Center for Legal Studies and Research, ECCHR och nio tortyröverlevare lämnat in en anmälan till den svenska polisens krigsbrottgrupp mot 25 högt uppsatta personer inom al-Assads regim. Anmälan rör brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, tortyr och andra grova brott begångna i fängelser runt om i Syrien. Rättvisa och möjligheten för människor att utkräva ansvar från sina ledare är centralt i en demokrati. Därför jobbar vi för att makthavare ska hållas ansvariga för sina brott. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta arbete. Läs mer om årets kampanj här.

Ge en gåva

Låt inte korrupta ledare ta sin makt för given.

Swisha en gåva för att stötta vårt arbete.

Genom att gå vidare godkänner du våra riktlinjer för personuppgiftshantering.
Du bekräftar betalningen med Swish i nästa steg.

Har du inte Swish? Klicka här.
Företag? Klicka
här.

Logotyp 90 Konto Logotyp Tryggt givande

Välj en annan framtid.

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stöttar människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi jobbar i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst. Läs mer om årets kampanj här.

Ditt stöd gör skillnad. Tillsammans ser vi till att människors grundläggande fri- och rättigheter respekteras samt ser till att de som kränker dessa ställs till svars.

Ge en gåva