Medarbetare

Stockholm (huvudkontor) | Belgrad | Pristina | Sarajevo | Tirana

Huvudkontor, Stockholm (Sverige)


Anders L. Pettersson, Executive Director

Anders L. Pettersson kommer närmast från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som han lett och utvecklat under nära fem år i rollen som generalsekreterare. Han har lång och bred erfarenhet av arbete på internationell nivå och har tidigare arbetat som Executive Officer till ledningsgruppen för UNICEF:s nationalkommittéer. Han har även arbetat på Sida där han koordinerat Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser samt tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i Libanon (UNIFIL) och även i Kroatien och Bosnien (UNPROFOR). Anders har en fil.kand i statsvetenskap och magisterstudier i internationella relationer från Stockholms Universitet.

 

Päivi Hemming, Chief Operating Officer

Päivi har en kandidatexamen i beteendevetenskap med inriktning mot personal och organisation från Stockholms Universitet. Hon har mer än femton års erfarenhet som personalchef/direktör inom olika branscher, varav två år som egenföretagare. Päivi började på Civil Rights Defenders hösten 2016.

Pia Dreborg, Office Assistant

Pia har flera års erfarenhet inom administration och kundservice och har tidigare arbetat som assistent på olika företag. Innan Pia började på Civil Rights Defenders i januari 2016 arbetade hon som marknadsassistent inom kundtjänst på Martin Olsson Cashar AB.


Juridiska avdelningen


John Stauffer, chefsjurist och biträdande Executive Director

John är människorättsjurist och har en jur kand från Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen där han bland annat var ansvarig för att utreda fall av diskriminering. John har även arbetat med mänskliga rättigheter för OSSE i Bosnien och Hercegovina. Under sina fyra år där fokuserade han inledningsvis på att skapa förutsättningar för återvändare. Senare, som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, var han ansvarig för organisationens arbete med krigsförbrytelser, rättssäkerhet och minoritetsrättigheter. John började på Civil Rights Defenders i mars 2013.

Annika Åkerberg, Senior Legal Adviser

Annika har en jur kand från Stockholms universitet och har bland annat arbetat med barnrätts- och funktionshinderfrågor för FN:s Högkommissariat för mänskliga rättigheter i Geneve. Hon har medverkat i ett flertal statliga utredningar om mänskliga rättigheter och skrivit rapporter om hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Hon har även tilldelats pris för sitt arbete med mänskliga rättigheter och diskriminering av svenska FN-förbundet. Annika började på Civil Rights Defenders i september 2015.

Katri Linna, Senior Legal Adviser

Katri har en masterexamen i EU-rätt från Leicester, Storbritannien. Hon har lång erfarenhet av arbete med arbetsrätt och mänskliga rättigheter och har bland annat arbetat som chefsjurist hos Unionen. 2005–2011 hade hon uppdraget som Ombudsman mot etnisk diskriminering (från 2009 Diskrimineringsombudsman). Hon har haft flera expert- och sakkunniguppdrag i offentliga utredningar samt olika internationella uppdrag, bland annat som regeringens representant i EU-kommissionens expertgrupp i diskrimineringsfrågor. 2014–2016 arbetade Katri för OSCE i Ukraina.

Tilda Pontén, Legal Adviser

Tilda har en juristexamen med fokus på mänskliga rättigheter från Uppsala universitet och Université catholique de Louvain. Hon har också studerat socialantropologi, praktisk filosofi och franska. Innan Tilda började på Civil Rights Defenders jobbade hon under två år som handläggare och beslutsfattare inom asylprövningsprocessen på Migrationsverket. Hon har även erfarenhet från Uppsala diskrimineringsbyrå, Lighthouse Relief i Grekland, Röda korset och Amnesty där hon satt i den nationella styrelsen för Juristgruppen.

Rami Al-khamisi, Legal Adviser, Gerald Nagler Human Rights Traineeship.

Rami har en juristexamen från Stockholm Universitet. Han har lång erfarenhet av arbete med gräsrotsorganisering, demokratiutveckling och opinionsbildning. Han har tidigare arbetat som samordnare på Rädda Barnen och även skrivit en rapport om rörelsejurister för Arena Idé.


Kommunikationsavdelningen


Lisa Söderlindh, Senior Strategic Communications Officer

Efter studier vid Kulturvetarlinjen och en fil kand. i Medie- och Kommunikationsvetenskap, samt en examen i journalistik vid Stockholms universitet, har Lisa samordnat kommunikationsinsatser inom statlig och ideell sektor i mer än tio år. År 2016 mottog hon den offentliga sektorns pris som årets nytänkare för sitt arbete som kommunikationsansvarig vid Migrationsverket. Hon har tjänstgjort som utlånad expert till Unescos sekretariat i Paris och utfört uppdrag i Latinamerika och Afrika som delegat med Internationella Röda Korset. Hon har också arbetat med fördjupande nyhetsjournalistik på TV-kanalen Axess Television och internationella nyhetsbyrån Inter Press Service. I sitt arbete leds hon särskilt av drivkraften att bidra med nya perspektiv genom att få fler röster och berättelser att nå en bredare publik.

Isabel Verner, Communications Officer

Isabel har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mänskliga rättigheter från Stockholms universitet och London Metropolitan University och hon har även studerat journalistik vid Uppsala universitet. Hon kommer närmast från Vestmanlands läns tidning (VLT) där hon arbetat som webbreporter och hon har tidigare erfarenhet från Amnesty International och tidningen Omvärlden.

Louise Myrseth, Communications Officer

Louise har en kandidatexamen i Globala Studier med inriktning Internationella Relationer från Göteborgs Universitet. Hon har även masterstudier i Communication for Development från Malmö Universitet. Louise har tidigare erfarenhet från UN Women och arbetat som volontärkommunikatör och översättare vid flera internationella organisationer. Louise började som kommunikatör på Civil Rights Defenders 2016.

Anna Pettersson Nulu, Project Manager Defenders’ Days

Anna har en masterexamen i Globala Studier från Göteborgs Universitet och studerar för närvarande en LLM i Human Rights Law. Anna har tidigare arbetat för Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) och LICADHO Canada, där hon arbetade med påverkan och säkerhetsträningar för människorättsaktivister. Anna började arbeta på Civil Rights Defenders i mars 2017.


Insamlingsavdelningen


Anna Magnard, Development Director

Anna har en magisterexamen i internationell ekonomi och politik från internationella handelshögskolan i Jönköping. Innan Anna började på Civil Rights Defenders i maj 2017 arbetade hon nio år med insamling och partnerskap med företag och stora givare på SOS Barnbyar Sverige. Hon har även arbetat vid Frankrikes exportråd i Stockholm, Business France.

Mikael Ehrlington, Development Officer

Mikael har en kandidatexamen i marknadsföring och management från Stockholms universitet. Efter studierna arbetade han som konsult på Prime PR innan han gick vidare till Rippler Communications där han arbetade som planner och projektledare inom kommunikation och CSR. Mikael började som Development Officer på Civil Rights Defenders i maj 2015.

Alex Lange, International Development Officer

Alex har en kandidatexamen i statsvetenskap och företagsledning på University of Glasgow och en Master i samhällsvetenskap med fokus på politisk filosofi från University of Chicago. Alex har tidigare jobbat med research för politiska kampanjer i USA, så som Barack Obamas presidentvalkampanj 2012 och Rahm Emanuels borgmästarkampanj i Chicago 2015. Han har även arbetat som politisk analytiker för JKL och som kommunikationskonsult.


Ekonomiavdelningen


Karin Fritz, Chief Financial Officer

Karin har en fil. kand i ekonomi och administration med inriktning på redovisning från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat som revisor, ekonomiansvarig och redovisningschef. Karin började sitt uppdrag som ekonomichef på Civil Rights Defenders 2014.

Lena Fredriksson, Business Controller

Lena har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning på redovisning och ekonomistyrning, från Stockholms universitet. Hon har tidigare drivit eget företag som konsult och arbetade då som Business Controller på Röda korset. Innan dess jobbade hon flera år på Hjärt-Lungfonden, där hon bland annat fokuserade på budgetarbete. Hon har även arbetat som controller inom näringslivet och har mångårig erfarenhet av redovisning. Lena började på Civil Rights Defenders ekonomiavdelning i början av 2015.

Annika Melbing, Financial Assistant

Annika har tidigare arbetat som ekonomiassistent på NCA Facility Services AB. Förutom kund- och leverantörsreskontra jobbade hon med ISO-revisionerna av företaget. Innan dess arbetade hon som Facility Coordinator i 10 år på det amerikanska IT-företaget CA Software AB.


Stöd till utsatta människorättsförsvarare


Marcin de Kaminski, Programme Director

Marcin har en fil kand i sociologi och började arbeta på Civil Rights Defenders 2018. Innan dess arbetade han som ämnesföreträdare för yttrandefrihet/ICT på Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida), där han bland annat fokuserade på digital säkerhet och nätfrihetsfrågor. Marcin har en bakgrund som rättssociolog och internetforskare, med särskild expertis inom gränslandet mellan teknologi och mänskliga rättigheter.

Zinaida Muradova, Programme Officer

Zinaida har en kandidatexamen i juridik med inriktning mänskliga rättigheter, från Moscow University for the Humanities, och en master i EU-rätt från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som journalist i Armenien, och bevakat nyheter inom juridik och politik. Hon har även arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter för EU Advisory Group, där hon var rådgivare åt Armeniens parlament för att främja landets demokratiutveckling. Zinaida började på Civil Rights Defenders som praktikant under hösten 2013.

Peter Öholm, Protection Officer

Peter arbetade tidigare som journalist under kriget i Bosnien-Hercegovina där han var stationerad i Makarska och Tuzla. Han har även varit reporter på Arbetaren, Aftonbladet, TV4, Ekot SR, och Stockholm News. Peter började arbeta för Civil Rights Defenders år 2003, först som handläggare för Västra Balkan och sedan med Östeuropa och Centralasien.

Martin L. Fällman, Protection Officer

Martin är en erfaren internetaktivist med en magisterexamen i retorik från Södertörns högskola. Han arbetade med aktivistnätverket Telecomix under Arabiska våren, då de återställde internettillgången i Egypten och avslöjade övervakningen av nätet i Tunisien och Syrien. Som frilansande utbildare har Martin undervisat journalister och aktivister från en mängd olika länder i digital säkerhet. Tills nyligen koordinerade han ett projekt mot internetcensur för den svenska föreningen Juliagruppen. Han började arbeta för Civil Rights Defenders i juni 2014 för att tillfälligt ersätta Peter Öholm under hans föräldraledighet.

Mathias Antonsson, Project Manager Human Rights Innovation Initiative

Mathias är statsvetare med examen från Göteborgs Universitet. Han har tidigare arbetat på FN där han startade organisationens twitterkonto samt tilldelades en UN 21 Award för sin projektledningsförmåga. Mathias har även arbetat på svenska ambassaden i Australien och för Sida samt organisationen Ushahidi i Kenya, där han bland annat var med och startade upp Making All Voices Count – ett program som stödjer governance i åtta afrikanska och fyra asiatiska länder. Han driver också Plurrify, en världsledande podcast som fokuserar på innovation, socialt entreprenörskap och aktivism.


Afrika


För mer information, vänligen kontakta africa@crd.org


Avdelning Eurasien


Ana Furtuna, Eurasia Programme Director

Ana har en kandidatexamen i internationella relationer från State University of Moldova och en magisterexamen i statsvetenskap från Akademin för offentlig förvaltning. Tidigare arbetade hon som verkställande direktör för Non-Discrimination Coalition (CND), en icke-statlig organisation som arbetar för att stärka jämställdheten och öka skyddet mot diskriminering i det moldaviska samhället. Sedan 2011 deltog hon i CND:s team som lobbade för antagandet av en jämställdhetslag och skapandet av ett råd för att förebygga diskriminering och garantera likabehandling.

Inna Bukshtynovich, Programme Officer

Inna började arbeta för Civil Rights Defenders 2011 med att koordinera Stockholmsprocessen – ett långsiktigt initiativ för att stärka människorättsförsvarare i Norra Kaukasus. Hon har tidigare arbetat för National Democratic Institute (NDI) med projekt för att stödja och stärka demokratiska institutioner i Östeuropa åren 2001-2009. Inna har studerat ekonomi, IT och internationell utveckling.

Cecilia Rosing, Programme Officer

Cecilia har en fil mag i ryska, en fil kand i statsvetenskap och en magisterexamen i Östeuropastudier från Uppsala Universitet. Hon har även studerat i Ryssland och Frankrike. Cecilia har tidigare arbetat med asylsökande från Östeuropa och Centralasien samt på svenska Generalkonsulatet i St Petersburg. De senaste åren har hon arbetat i Södra Kaukasus, både för EU-missionen (EUMM) och stiftelsen Kvinna till Kvinna. Hon började arbeta på Civil Rights Defenders i april 2012 som handläggare för Eurasien.

Muzaffar Suleymanov, Programme Officer

Muzaffar har en masterexamen i internationella fredsstudier från det FN-mandaterade Fredsuniversitetet i Costa Rica samt en kandidatexamen i internationell och jämförande politik från American University of Central Asia i Kyrgyzstan. I närmre nio år arbetade Muzaffar som forskare med fokus på Europa och Centralasien på den New York-baserade organisationen Committee to Protect Journalists. På CPJ ansvarade han för forskning, dokumentation och rapportering kring kränkningar mot pressfriheten i regionen, samt kränkningar mot individuella journalister. Han har skrivit flera rapporter inom ämnet samt arbetat med påverkansarbete mot lokala och statliga organ för att bättra läget för journalister.

Michael Runey, Programme Officer

Michael har en masterexamen i internationella utvecklingsstudier från universitetet i Denver samt en kandidatexamen i journalistik från universitetet i Pittsburgh. Innan han började som handläggare på Civil Rights Defenders ansvarade han för Meydan TV:s regionala kontor för Kaukasus. Meydan TV är en Azerisk digital mediekanal baserad i Berlin. Michael har dessutom varit volontär i fredskåren vid organisationen Transparency International Ukraina samt stöttat initiativ till Track II-diplomati mellan Ryssland och USA vid Eurasia Foundation i Washington, DC.

Anh Helge, Programme Officer

Anh har en magisterexamen i marknadsföring från Stockholms universitet. Hon har tidigare studerat kommunikation vid University of Technology i Sydney och internationella relationer vid Leeds University. Tidigare arbetade hon på Östgruppen som ansvarig för ett program för mänskliga rättigheter i Ryssland. Hon har även arbetat för International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Svenska Institutet och FN. Anh började på Civil Rights Defenders i augusti 2017.

Lia Hen, Programme Administrator

Lia har en kandidatexamen i internationella relationer från California State University i Sacramento och har studerat utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet. Innan hon började på Civil Rights Defenders gjorde Lia praktik på Eastern European Bureau for the Ukraine Desk vid utrikesdepartementet i Washington D.C. Under sin praktik dokumenterade hon människorättskränkningar i ockuperade Donbass i Ukraina. I februari 2017 började Lia som praktikant på Civil Rights Defenders avdelning Stöd till utsatta människorättsförsvarare där hon arbetade med Natalia Project.


Latinamerikaavdelningen


Erik Jennische, Latin America Programme Director

Erik har en master i sociologi och har specialiserat sig i demokratiseringsprocesser. Han har arbetat med demokratibistånd i Latinamerika, Balkan och Östeuropa. Mellan 2010 och 2013 arbetade han som journalist i Brasilien, och innan han började hos Civil Rights Defenders 2014 arbetade han som rapportchef på Swedwatch.

María Pía Alvira, Programme Officer

María Pía är antropolog med en magisterexamen i mänskliga rättigheter och demokratisering. Hon har tidigare arbetat på presidentens kontor för mänskliga rättigheter i Colombia, som samordnare av ”Nation-Territory-gruppen”, samt ansvarig för utbildning inom mänskliga rättigheter och fred. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta med bland annat utsatta grupper och civila organisationer i väpnade konflikter.


Avdelning Asien


För mer information, vänligen kontakta Asia@crd.org


Avdelning Europa


Fältkontor, Belgrad (Serbien)


Goran Miletic, Director for Europe

Goran har en juristexamen från Belgrads universitet och en magisterexamen från European Regional Master on Democracy and Human Rights i Sarajevo. Han började arbeta för Civil Rights Defenders 2004 som handläggare för Västra Balkan. Idag arbetar han som programansvarig för Västra Balkan. Goran är stationerad i Belgrad, Serbien.

Ivana Randjelovic, Senior Programme Officer

Ivana har en fil. kand i statsvetenskap från University of Belgrade och över tio års erfarenhet av arbete med både internationella och lokala människorättsorganisationer. Ivana var tidigare programhandläggare för Serbien på Civil Rights Defenders.

Filip Perunicic, Financial Controller

Filip har en magisterexamen i företagsekonomi och finans från New Mexico Highlands University i Las Vegas, USA, där han också arbetat som doktorand-assistent. Han har tidigare praktiserat på Pro Credit Bank i Belgrad, Serbien, och varit marknadsföringspraktikant för L’Oreal Balkan. Filip arbetar sedan 2013 som ekonomiassistent på Civil Rights Defenders Belgradkontor.

Neda Zivanovic, Programme Officer

Neda har en masterexamen i internationell rätt och internationella relationer från Belgrads universitet. Hon har tidigare arbetat som lärarassistent på fakulteten för statsvetenskap, juridik och internationell rätt. Hon har även bred kunskap från civilsamhället efter att ha arbetat med mänskliga rättigheter på Västra Balkan.

Damjan Zdravev, Programme Officer

Damjan har en masterexamen i freds- och konfliktstudier genom studier vid Centre for Justice and Peacebuilding på Harrisonburgs universitet i Virginia. Damjan har över tio års erfarenhet från den civila sektorn i Västra Balkan och har bland annat arbetat med civilsamhällesutveckling, medborgerligt engagemang och jämställdhet.

Milos Stankovic, Regional Programme Officer

Milos har studerat kandidatprogrammet ”Human and Social Resources Management” vid Belgrads universitet. Han har tidigare erfarenhet från träningar inom mänskliga rättigheter och arbete mot diskriminering. Milos började på Civil Rights Defenders 2016.

Marko Mihailovic, Regional Programme Officer

Marko studerar för närvarande på kandidatprogrammet “Digital Arts and New Media” på Belgrads universitet, fakulteten för media och kommunikation. Han har även studerat ett år juridik vid samma universitet. Marko började på Civil Rights Defenders 2016.

Najra Isakovic, Regional Programme Assistant

Najra har en masterexamen i psykologi från University of Sarajevo. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet från såväl mänskliga rättigheter, administration och social forskning. Najra har bland annat arbetat med marginaliserade grupper, främst romer i Sarajevo samt i Gazinatep, Turkiet, där hon arbetade med syriska flyktingar. Innan han började på Civil Rights Defenders var Najra forskarassistent vid The Center for Social Research i Sarajevo.

Gordana Andric, Communications Officer

Gordana har studerat journalistik på universitetet i Belgrad. Innan hon började på Civil Rights Defenders arbetade hon som journalist för the Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) där hon bland annat var redaktionschef för den engelskspråkiga hemsidan Balkan Insight. Hon har tidigare arbetat som nyhetsreporter på Serbiens tidigare ledande, oberoende tv-kanal B92. Tillsammans med organisationen ”Serbia on the Move” har hon även arbetat med en anti-korruptionskampanj i landets hälsosektor.


Fältkontor, Pristina (Kosovo)


Sarah Maliqi, Programme Officer

Sarah började arbeta för Civil Rights Defenders år 2011. Hon är handläggare och arbetar med våra insatser i Kosovo och Makedonien. Sarah har tidigare arbetat för Youth Initiative for Human Rights, Heartefact Fund och WUS Pristina. Hon har studerat juridik på universiteten i Sarajevo och Pristina.

Njomza Mala, Administrative and Project Assistant. (On parental leave)

Njomza har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning Management och håller för närvarande på att avsluta sin master i ekonomi, finans och redovisning på University of Pristina. Hon har tidigare arbetat för Kosovos handelskammare och HandiKOS – föreningen för funktionshindrade barn i Kosovo. Hon började på Civil Rights Defenders i juni 2014.


Fältkontor, Sarajevo (Bosnien och Hercegovina)


Ena Bavcic, Programme Officer

Ena har en master i mänskliga rättigheter och demokrati samt en kandidatexamen i socialt arbete. I sitt arbete inom mänskliga rättigheter har Ena haft uppdrag inom flera NGO: s utomlands och i Bosnien och Hercegovina. Ena ligger bakom och har producerat flera dokumentärfilmer. Hon började arbeta på Civil Rights Defenders i början av 2014 som administrativ assistent och utsågs senare som handläggare för Bosnien.

Bojana Vasić, Projektassistent

Bojana Vasic har en kandidatexamen i journalistik från universitetet i Sarajevo. Vid sidan av arbetet på Civil Rights Defenders slutför Bojana för tillfället även en masterexamen i säkerhet och fredsstudier. Hon har tidigare arbetat som journalist med fokus på HBTQ-personers och kvinnors rättigheter.


Fältkontor, Tirana (Albanien)


Vasilika Laci, Programme Officer

Vasilika har en examen i filosofi och sociologi från universitetet i Tirana och en magisterexamen från European Regional Master on Democracy and Human Rights i Sarajevo. Vasilika har tidigare arbetat för barnrättsorganisationen Terre de homes i Albanien i ungefär fem år och för en kvinnorättsorganisation. Vasilika började hos Civil Rights Defenders i februari 2012.