Ledningsgrupp

Här kan du läsa mer om en del av Civil Rights Defenders ledningsgrupp.

Anders L. Pettersson, Executive Director

Anders L. Pettersson kommer närmast från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som han lett och utvecklat under nära fem år i rollen som generalsekreterare. Han har lång och bred erfarenhet av arbete på internationell nivå och har tidigare arbetat som Executive Officer till ledningsgruppen för UNICEF:s nationalkommittéer. Han har även arbetat på Sida där han koordinerat Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser samt tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i Libanon (UNIFIL) och även i Kroatien och Bosnien (UNPROFOR). Anders har en fil.kand i statsvetenskap och magisterstudier i internationella relationer från Stockholms Universitet.

John Stauffer, chefsjurist och biträdande Executive Director

John är människorättsjurist och har en jur kand från Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen där han bland annat var ansvarig för att utreda fall av diskriminering. John har även arbetat med mänskliga rättigheter för OSSE i Bosnien och Hercegovina. Under sina fyra år där fokuserade han inledningsvis på att skapa förutsättningar för återvändare. Senare, som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, var han ansvarig för organisationens arbete med krigsförbrytelser, rättssäkerhet och minoritetsrättigheter. John började på Civil Rights Defenders i mars 2013.

Anna Magnard, Development Director

Anna har en magisterexamen i internationell ekonomi och politik från internationella handelshögskolan i Jönköping. Innan Anna började på Civil Rights Defenders i maj 2017 arbetade hon nio år med insamling och partnerskap med företag och stora givare på SOS Barnbyar Sverige. Hon har även arbetat vid Frankrikes exportråd i Stockholm, Business France.

Marcin de Kaminski, Director Security and Innovation Department

Marcin har en fil kand i sociologi och började arbeta på Civil Rights Defenders 2018. Innan dess arbetade han som ämnesföreträdare för yttrandefrihet/ICT på Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida), där han bland annat fokuserade på digital säkerhet och nätfrihetsfrågor. Marcin har en bakgrund som rättssociolog och internetforskare, med särskild expertis inom gränslandet mellan teknologi och mänskliga rättigheter.

Goran Miletic, Director Europe Department

Goran har en juristexamen från Belgrads universitet och en magisterexamen från European Regional Master on Democracy and Human Rights i Sarajevo. Han började arbeta för Civil Rights Defenders 2004 som handläggare för Västra Balkan. Idag arbetar han som programansvarig för Västra Balkan.

Ana Furtuna, Director Eurasia Department

Ana har en kandidatexamen i internationella relationer från State University of Moldova och en magisterexamen i statsvetenskap från Akademin för offentlig förvaltning. Tidigare arbetade hon som verkställande direktör för Non-Discrimination Coalition (CND), en icke-statlig organisation som arbetar för att stärka jämställdheten och öka skyddet mot diskriminering i det moldaviska samhället. Sedan 2011 deltog hon i CND:s team som lobbade för antagandet av en jämställdhetslag och skapandet av ett råd för att förebygga diskriminering och garantera likabehandling.

Erik Jennische, Director Latin America Department

Erik har en master i sociologi och har specialiserat sig i demokratiseringsprocesser. Han har arbetat med demokratibistånd i Latinamerika, Balkan och Östeuropa. Mellan 2010 och 2013 arbetade han som journalist i Brasilien, och innan han började hos Civil Rights Defenders 2014 arbetade han som rapportchef på Swedwatch.

Maria Granefelt, Communications Director

Maria har en fil.kand i statsvetenskap och sinologi från Stockholms Universitet och började arbeta på Civil Rights Defenders i november 2018. Maria har lång erfarenhet av arbete med kommunikationsfrågor inom näringsliv och civilsamhälle, varav de senaste tio åren med mänskliga rättigheter och handel på Fairtrade Sverige, i roller som kommunikationschef och tillförordnad generalsekreterare.

Gabrielle Gunneberg, Director Africa Department

Gabrielle har en pol mag i statsvetenskap efter studier på UC Berkeley och Lunds univiersitet. Gabrielle har arbetat med mänskliga rättigheter i Asien, Eurasia, Europa och är för närvarande chef för Civil Rights Defenders Afrikaprogram. Tidigare kommer hon från en roll som social development specialist på Världsbanken i Washington DC. Gabrielle har även en bakgrund som frilansjournalist och har studerat journalistik vid JMK i Stockholm.

Karin Ancker, Chief Financial Officer