Varför är Civil Rights Defenders arbete viktigt för våra medarbetare?

Med utgångspunkt i principen om allas lika värde arbetar Civil Rights Defenders för en fredlig och säker värld, med frihet och rättvisa för alla.

Konflikter och människorättskränkningar präglar vår värld i allt högre grad. Vi anser att ett välfungerande, starkt och lokalt civilsamhälle blir allt viktigare. Vi vill driva politik, näringsliv och civilsamhälle framåt genom att samarbeta och utvecklas tillsammans i de viktiga frågorna om mänskliga rättigheter. Vi tror att vårt engagemang och expertis inom våra kunskapsområden förändrar och bidrar till en bättre värld för alla.