Defenders’ Databas

The Defenders’ Databas (DiDi) är en databas för människorättsförsvarare. En databas där du kan registrera kränkningar av mänskliga rättigheter, analysera och dela information.