Årsmöte 2020

Den 28 maj 2020 är det dags för Civil Rights Defenders årsmöte.
Nedan finner du
årsmötets dagordning, valberedningens rapport samt årsredovisning för 2019, innehållande verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 

Tänk på att medlemsavgiften á 300 kronor ska vara betald för att du ska ha rösträtt på årsmötet. Betalning sker på pg 900129-8
 

Anmäl dig senast den 22 maj 2020 till pia.dreborg@crd.org eller ring
08 545 277 30.
Viktigt att ange mailadress och mobilnummer vid anmälan för få inloggning till mötet.  
 

Varmt välkommen! 

Datum: 28 maj 2020
Tid: 17.00-18.00
Plats:Mötet hålls online, mer information om hur du deltar får du vid anmälan.

 

Ladda ner: Årsmöte 2020 – Agenda inklusive bilaga 1
Ladda ner: Valberedningens rapport 
Ladda ner: Årsredovisning 2019

Läs även
Protokoll Årsmöte 2019