Civil Rights Defenders söker praktikanter till den juridiska avdelningen

Foto: David Lagerlöf

Vill du arbeta för mänskliga rättigheter i Sverige och globalt? Är du intresserad av att lära dig mer om att använda juridik för att ställa människorättskränkare till svars?

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som försvarar medborgerliga och politiska rättigheter. Juridiska avdelningen arbetar med att värna om mänskliga rättigheter i Sverige och att driva juridiskt inriktade projekt internationellt. Sverigearbetet rör främst frågor om diskriminering, hatbrott, urfolksrättigheter, rättigheter för frihetsberövade och asylrätt.

Arbetsuppgifter och möjligheter

Till vårterminen 2022 samarbetar Civil Rights Defenders och Stockholms universitet för att erbjuda tre studenter möjlighet till praktik med delvis inriktning på internationell straffrätt i en svensk kontext. Som praktikant hjälper du till i det dagliga arbetet med att värna mänskliga rättigheter med bland annat fokus på övervakning och analys av pågående svenska rättsprocesser med internationella inslag.

Det juridiska arbetet kräver mycket goda kunskaper i svenska men själva rapporteringen från rättegångarna och analysarbetet sker i huvudsakligen på engelska. Uppgifterna varierar och inkluderar bland annat rättsutredningar för pågående rättsprocesser och internationella processer, bistå allmänheten med rådgivning i juridiska frågor samt hjälpa till att planera verksamhet och evenemang i Sverige och utomlands. Du arbetar nära vår chefsjurist och våra människorättsjurister i Stockholm. Arbetet omfattar också kommunikations- och påverkansarbete i Sverige.

Under praktiken kommer Civil Rights Defenders erbjuda möjlighet att delta i externa evenemang, seminarier och möten samt interna workshops om vårt arbete. Praktiken anpassas beroende på dina kompetenser. Du får en handledare som hjälper, guidar och utbildar dig under praktiken. Det förväntas att praktikanten är antagen i kursen ”Juridik och praktik” på Stockholms universitet.

Kvalifikationer

Vi söker praktikanter som uppfyller följande kvalifikationer:

  • Är i den senare delen av sin svenska juristutbildning (alla obligatoriska moment ska vara avslutade) samt är behörig att delta i kursen ”Juridik och praktik” vid Stockholms universitet.
  • God kunskap i att tala och skriva på svenska och engelska.

Utöver detta betraktas nedanstående kvalifikationer som en tillgång:

  • Har läst minst en kurs med fokus på mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell straffrätt eller annat område som är relevant för de frågor avdelningen arbetar med.
  • God förmåga att arbeta självständigt och ansvarsfullt.
  • Erfarenhet av kommunikation, skriva artiklar, rapporter, research, påverkansarbete eller lokal kommunikation.
  • Erfarenhet i civilsamhällesorganisationer är meriterande (lokala, regionala, nationella eller internationella).
  • Ett genuint intresse kring mänskliga rättigheter och grundläggande kunskaper om Civil Rights Defenders arbete och uppdrag.

Civil Rights Defenders tar enbart emot praktikanter som har praktik som en del av sin formella utbildning, om praktiken sker under studietiden eller är i direkt samband med slutförda studier, eller om det ingår i ett program kopplat till Arbetsförmedlingen. Praktiken avser heltid och är obetald, med möjlighet till ersättning för resekostnader (SL-kort).

Ansökan

Praktiken sker på vårt huvudkontor i Stockholm från januari till början av juni 2022. Ansökan skrivs på svenska och ska bestå av CV, personligt brev och ett skrivprov inom ramen för din utbildning (helst på engelska, alternativt på svenska om ditt personliga brev skrivs på engelska – max en sida). Skrivprovet kan vara ett utdrag från ett längre arbete. Skicka din ansökan så snart som möjligt, men allra senast den 3 december 2021 till John.Stauffer@civilrightsdefenders.org och sally.longworth@juridicum.su.se. Märk ansökan med “Internship Application”. Vi behandlar ansökningarna löpande och praktikplatsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Taggar ,