Din gåva når fram!

 

Civil Rights Defenders bedriver insamling med respekt för den individuella givaren. All insamling måste ske på ett etiskt, ärligt och transparent sätt.

Tryggt givande

Civil Rights Defenders (org.nr. 802011-1442) har ett 90-konto och arbetar i enlighet med de riktlinjer som satts upp av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också medlem i Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII) som förespråkar etisk och professionell insamling. Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta är en garanti för att dina pengar används på rätt sätt.

Läs vår insamlingspolicy här.

Personuppgiftshantering

För Civil Rights Defenders är skyddet av mänskliga rättigheter viktigare än något annat. Detta inkluderar skyddet av enskilda individers integritet och personuppgifter, vilket regleras av den så kallade ”Dataskyddsförordningen” (GDPR).

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Kontakt

Frågor? Läs mer här eller hör av dig till oss på givarservice@crd.org eller +468 545 277 30.

Taggar