Thailand: Ansiktsigenkänning för mobilanvändare väcker frågor om mänskliga rättigheter

I början av maj 2020, under den pågående covid-19-pandemin, började invånare i Thailands södra delar rapportera att deras tillgång till mobilnätet stängts ned. Detta följer efter ett påbud om obligatorisk registrering av sim-kort och installation av mjukvara med ett system för ansiktsigenkänning. Att stänga ner tillgång till telefonnätverk under pågående pandemi, när snabb tillgång till information är avgörande, medför risker för folkhälsan. Men det är inte allt.

Det väcker också frågor kring mänskliga rättigheter som, om de inte adresseras, riskerar allvarliga inskränkningar i rätten till integritet och informerat samtycke, samt rätten till yttrandefrihet och information.

Thailands regering bör omedelbart återaktivera alla nätverksanslutningar. Dessutom bör Thailand omedelbart stoppa insamlingen av biometriska data och kraven på ansiktsigenkänning för sim-kortsregistrering.

Läs mer här i en artikel på engelska.

Taggar , ,