FAQ – Civil Rights Defenders of the Year Award

Vilka är Civil Rights Defenders?

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vårt uppdrag är att försvara medborgerliga och politiska rättigheter tillsammans med lokala människorättsförsvarare för att öka deras säkerhet, effektivitet och tillgång till rättvisa. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt. Läs mer om vårt arbete här.

Hur utser ni prisvinnaren?

Vem som vinner priset beslutas av Civil Rights Defenders styrelse som väljer mellan tre kandidater de fått presenterade av organisationens sekretariat. Sekretariatet baserar sina val på de nomineringar Civil Rights Defenders mottagit från sitt globala nätverk av människorättsförsvarare och människorättsorganisationer. Det går endast att nominera via personlig inbjudan. Läs mer om priset och urvalskriterierna här.

Kan jag nominera någon till priset?

Det går endast att nominera via personlig inbjudan. Civil Rights Defenders bjuder in sitt globala nätverk av människorättsförsvarare och människorättsorganisationer att nominera kandidater för priset. Läs mer om nominerings- och urvalskriterierna här.

Detta sker överallt i världen, varför lyfts just Ungern?

I över tio år har vi sett en global tillbakagång för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Utrymmet för civilsamhället krymper på många håll i världen och auktoritära krafter vinner mark. Europa är inte immunt mot detta, och i Ungern har dramatiska förändringar skett de senaste 10 åren – ett skolboksexempel på hur demokratin kan nedmonteras (genom till exempel smutskastning av människorättsförsvarare och regeringskritiker, främjandet av xenofobi och intolerans i samhället, och stiftandet av repressiva lagar), samtidigt som Ungerns människorättsorganisationer visar att det går att göra skillnad.

Varför just Márta och hennes arbete?

Civil Rights Defenders samarbetar med tusentals människorättsförsvarare världen över. Vi är stolta över att kunna fortsätta dessa samarbeten och alla gör ett jätteviktigt arbete. Varje år inkommer ett stort antal nomineringar från vårt globala nätverk med mycket värdiga vinnare. Civil Rights Defenders styrelse väljer ut den kandidat som representerar kriterierna för priset bäst. Läs mer om nominerings- och urvalsprocessen här.

Varför ska man bry sig om vad som händer i Ungern?

Ungern sågs länge som en framgångssaga där demokratisering och reform snabbt tog fart efter kommunismens fall, och Ungern blev medlem i Europeiska Unionen 2004. Men trots detta har det gått lika snabbt att nedmontera demokratin och inskränka på grundläggande rättigheter. Denna typ av utveckling ställer Europeiska Unionens demokrati på prov och vi behöver lära oss av omvärlden och framförallt granngården för att kunna agera på dessa utmaningar även i Sverige.

Hur kan jag bidra till arbetet?

Det enklaste sättet att bidra till vårt arbete är att swisha ett bidrag så att vi kan fortsätta stötta de som står i främsta ledet i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Swisha din gåva till 900 12 98.