Om Defenders’ Days

Defenders' Days is a conference for and with human rights defenders.

Defenders’ Days är en konferens för och med människorättsförsvarare.

Defenders’ Days är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders och äger rum i Stockholm vartannat år i april. År 2018 deltog omkring 200 människorättsförsvarare från fem kontinenter.

Attackerna mot människorättsförsvarare ökar i alla regioner i världen och utrymmet för det civila samhället minskar. Defenders’ Days organiserades för första gången år 2013. Konferensen möjliggör för nätverkande och kunskapsutbyte mellan personer som varje dag, trots risk för sina egna liv, kämpar för mänskliga rättigheter.

Under konferensen hålls en rad olika utbildningar och workshops för och med människorättsförsvarare. Några av frågorna som vanligen står högt upp på agendan är cybersäkerhet och innovation som medel i kampen för mänskliga rättigheter.

Syftet med Defenders’ Days är att

  • stärka skyddet för människorättsförsvarare i världen;
  • stödja och möjliggöra för samarbete, nätverkande och kunskapsutbyte mellan människorättsförsvarare;
  • kasta ljus på situationen för människorättsförsvarare som befinner sig i fara och bidra till internationell uppmärksamhet.

Civil Rights Defenders ambition är att säkerställa att de människorättsförsvarare som deltar i Defenders’ Days lämnar konferensen med ökad kunskap inom ramen för relevata områden samt med en känsla av att de har ett starkt moraliskt stöd från internationella aktörer.

Taggar